Den dětí v DC Veská

Dne 3.6.2011 proběhl v Dětském centru Veská již tradičně Den dětí, na kterém se podílela i SZŠ Pardubice. Naši školu zastupovali žáci třídy 3.ZAA. Za reprezentaci školy a pomoc při organizování soutěží pro zúčastněné děti patří jim, ale i třídní učitelce Mgr. Pavelkové, velké poděkování. U příležitosti této akce předala SZŠ Pardubice Dětskému centru Veská částku 3 520 Kč na nákup dětských bazénků. Tato částka byla vybrána v dobrovolné sbírce žáků a učitelů naší školy. Den dětí v DC Veská se podařil po všech stránkách. K příjemné pohodě všech přítomných přispělo i krásné letní počasí.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice