Den krajského zdravotnictví

Ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice jsme pořádali ve dnech 18. – 19. 10. 2023 Den krajského zdravotnictví. Zde jsme žákům a studentům škol ukázali význam a důležitost nelékařských zdravotnických profesí. Nechyběla akce a možnost si některé zážitky vyzkoušet na vlastní kůži. Žáci si mohli zkusit, jak vypadá život člověka s handicapem. Také jsme předvedli život ohrožující situace a další příklady z práce zdravotnických profesí. Osobně se prezentovali také zástupci zdravotnických zařízení Pardubického kraje.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice