Den krajského zdravotnictví 2022

Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Pardubice a pod záštitou Pardubického kraje pořádá 2. ročník DNE KRAJSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ.

Žákům základních a studentům středních škol ukážeme, co obnáší a jaký význam mají zdravotnické profese. Ukážeme jejich perspektivu, společenskou důležitost a vysokou uplatnitelnost na pracovním trhu.  Žáci a studenti oslovených partnerských škol uvidí práci záchranáře, všeobecné sestry i dalších zdravotníků za využití metody Simulovaný pacient, která je na fakultě využívána k praktické výuce.  Prostřednictvím tematických a sebezkušenostních workshopů přiblížíme všechny nelékařské profese, na které je studium na SZŠ a dále FZS UPCE připraví. 
 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice