Den pro školu

Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnila velmi zajímavá beseda s MUDr. Tomášem Tajčem, který pracuje jako zástupce primáře a vedoucí lékař oddělení ARO – JIP v Nemocnici Jihlava a také jako lékař záchranné služby. Beseda proběhla v rámci projektu Den pro školu, jehož smyslem je umožnit studentům setkat se s odborníkem z praxe, který jim přiblíží své povolání. Pan doktor poutavým způsobem vyprávěl o svém studiu na lékařské fakultě i o své každodenní práci a odpovídal studentům na velké množství dotazů. 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice