Den zdraví

V pátek 6.11.2015 proběhl v tělocvičně SZŠ další Den zdraví, kterého se tentokrát účastnili žáci z pardubické ZŠ Noe. Aktivity zaměřené na edukaci žáků základních škol v oblasti tělovědy, péče o zdraví a pomoci nevidomým a nemohoucím osobám byly připraveny a realizovány žákyněmi Střední zdravotnické školy Pardubice za hojné podpory jejich pedagogů.Děti se aktivně podílely na průběhu celé akce a nadšeně plnily úkoly, které pro ně byly připravené. Věříme, že se akce líbila, děkujeme všem za účast i pomoc při přípravě a realizaci a těšíme se na  pokračování úspěšné série  Dnů zdraví na jaře příštího roku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice