Den zdraví

4. a 5. dubna 2016 jsme navázali na úspěšnou sérii Dnů zdraví. Na tradičních stanovištích se děti ze ZŠ Bratranců Veverkových  a následně žáci ZŠ Holubova z Holic a ZŠ Horní Jelení učili základním poznatkům o funkci kardiovaskulárního systému a prevenci jeho onemocnění. Osvěžili si hlavní hygienické zásady a naučili se správné technice mytí rukou, diskutovali o důležitosti vhodné výživy a zdravého životního stylu či důležitosti preventivních prohlídek. Upevnili své znalosti v oblasti péče o chrup a vyzkoušeli si simulační model stáří či zrakových vad. Také se dozvěděli, jak správně přistupovat k hendikepovaným osobám.
Po oba dva dny se žákyně tříd 1.ZL, 2. ZA a 3.ZAB SZŠ na svých stanovištích vzorně postaraly téměř o 200 dětí, za což jim patří náš velký dík. Děti byly i přes velký počet ukázněné, aktivity je bavily a z akce odcházely plny dojmů a nových poznatků.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice