Den zdraví na ZŠ Dolní Roveň

Dne 13. května 2010 pokračovali žáci 4. ZAA a 1. ZAB naší školy v popularizaci poskytování první pomoci, tentokrát na Základní škole v Dolní Rovni. V první části nejprve seznámili žáky druhého stupně se zásadami první pomoci (resuscitace na modelu, zástava a ošetření krvácení, ošetřování ran, ...). Na ně navazovala dovednostní soutěž, při níž měla jednotlivá družstva žáků možnost prakticky předvést získané znalosti. Celá akce se těšila značné pozornosti, protože se při ní děti nejen bavily, ale veselou a poučnou formou nenásilně získaly spoustu nových vědomostí a dovedností.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice