Den Země

Dne 17. 4. 2019 se žáci tříd 1.ZL, 2.ZAA a 2.ZAB zúčastnili brigády na úklid okolí naší školy. Brigáda proběhla v rámci oslav Dne Země. Cílem bylo posbírat odpadky v okolí, upravit stávající zeleň, sběrem kamení připravit nové plochy pro výsev trávníku. Všichni zúčastnění se práce zhostili s vervou a všem patří velké poděkování.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice