Dětský den v DC Veská

Dne 1.6.2012 proběhl v Dětském centru Veská již tradičně Den dětí, na kterém se podílela i SZŠ Pardubice. Celé odpoledne, plné her a soutěží, se neslo ve veselé a pohodové atmosféře. Naši školu zastupovali žáci třídy 3. ZAA, 3. ZAB a 2. OŠ .Za reprezentaci školy a pomoc při organizování soutěží pro zúčastněné děti jim patří velké poděkování. U příležitosti této akce předala SZŠ Pardubice Dětskému centru Veská částku 4 400 Kč na pořízení nového pískoviště. Tato částka byla vybrána v dobrovolné sbírce žáků a učitelů naší školy.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice