Dotazník pro rodiče - kariérové poradenství

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je zaměřené na zjišťování potřeb a zájmu rodičů a žáků v oblasti poskytování kariérového poradenství.

 

Naše škola je od března 2018 zapojena do tříletého projektu Pardubického kraje, jehož hlavním cílem je rozvíjení a zkvalitňování služeb v oblasti poskytování kariérového poradenství školám, rodičům a žákům. V rámci realizace projektu je naše škola zapojena do vzdělávacích aktivit, metodického poradenství a mentoringu s cílem zkvalitnit služby kariérového poradenství směrem k žákům naší školy i Vám, rodičům.

Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, protože je naší snahou zaměřit poradenské služby cíleně dle Vašich potřeb a zájmu.

Dotazníkové šetření odborně zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, které je garantem aktivity Rozvoj kariérového poradenství projektu. V případě doplňujících dotazů k dotazníkovému šetření nebo aktivitě kariérové poradenství se obracejte na kariérového poradce CCV Pardubice Mgr. Moniku Dvořákovou, PhD., tel.: 734 578 695, E-mail:

Zpracování dotazníku Vám zabere cca 5 minut a dotazník naleznete pod odkazem:

dotazník

 

Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice