Ekocentrum paleta (DM)

Dne 12.10.2022 jsme se žáky z DM navštívili Ekocentrum PALETA v Pardubicích.Zde se formou simulační hry seznámili

s každodenním životem chudé zemědělské africké vesnice.Studenti ve hře řešili zásadní problémy mající vliv na přežití celé skupiny.Hra byla zakončena diskuzí nad typickými problémy tohoto "světa" - hladem,suchem,neúrodou a řadou zdravotních rizik.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice