EU – peníze školám

Název projektu: NOVÉ FORMY VÝUKY

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

V červnu 2012 obdržela naše škola dotaci z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu „Nové formy výuky“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Značnou finanční částku také využijeme na vybavení školy moderním IT zařízením a dalšími pomůckami.

 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice