Exkurze do hvězdárny

28. 11. jsme se třídou 4. ZL navštívili hvězdárnu v Pardubicích. Jeden z žáků Matouš Kotěra zde často vypomáhá a na naší prosbu nás provedl první částí programu - typy dalekohledů na hvězdárně a možnostmi pozorování. Ve druhé části jsme se dozvěděli zajímavé informace o vlnových vlastnostech světla - difrakce, druhy elektromagnetických záření a vliv osvětlení na lidský organismus.

Děkujeme tímto Matoušovi za jeho přípravu a realizaci programu a těšíme se na další objevy a poznatky ze světa astronomie a astrofyziky.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice