Exkurze do hvězdárny v Hradci Králové

12. 4.  se třída 2. ZL zúčastnila exkurze do hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Průvodkyně nás seznámila se stručným historickým vývojem lidského poznání o vesmíru – od starověkých učenců jako Aristoteles a Ptolemaios, přes novověké myslitele (Newton, Brahe, Kepler a Koperník) až po moderní pohled na časoprostor, který nám zprostředkoval Einstein. Přednáška končila moderními výzvami fyziky – pátrání po temné hmotě a temné energii.

Po přednášce jsme si prohlédli hvězdárnu i planetárium a na závěr si prošli galaktickou stezku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice