Exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech, 29. 11. 2011

Dne 29.listopadu 2011 se žáci našich tříd 2. OŠ, 2. ZAA a 2. ZAB vydali autobusem na delší cestu, jejímž cílem byla exkurze do zajímavého muzea v německých Drážďanech. Muzeum Hygieny, které má již takřka stoletou tradici, je jediným muzeem tohoto druhu. Jeho stálá expozice Člověk a zdraví, zaplňující 7 hlavních sálů (s tematikou Skleněný člověk, Život a umírání, Sexualita, Jídlo a pití, Pohyb, Vzpomínání, myšlení a učení, Krása, pleť a vlasy), zahrnuje všechny oblasti života, které jsou velice blízké profesnímu zaměření našich žáků. Prohlídka všech sálů, v nichž bylo možné absolvovat interaktivní seznámení s vystavovanou problematikou, byla velmi zajímavá a umožnila nám reálně si ověřit např. pocity věnované vnímání, myšlení, smyslům, atd. Když se k tomu přidala i prohlídka putovní výstavy na téma Člověk a sport, byla z toho pro všechny zúčastněné hodnotná a také docela vyčerpávající zkušenost. V odpoledních hodinách došlo i na krátkou prohlídku historického centra Drážďan a jeho předvánočních trhů, čímž byla celá exkurze úspěšně završena. Den utekl jako voda a všechny čekala už jen dlouhá zpáteční cesta.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice