Exkurze do mikrobiologické a cytogenetické laboratoře

V úterý 6. února se třída 3.ZL zúčastnila exkurze do mikrobiologické a cytogenetické laboratoře Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V mikrobiologické laboratoři nás Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. seznámila s laboratorním vybavením a se základy práce s mikroorganismy. Sami jsme si mohli vyzkoušet metodu křížového roztěru bakterií Serratia marcescens na masopeptonovém agaru. V cytogenetické laboratoři jsme si zopakovali znalosti o lidských chromozomech a pod vedením Mgr. Lucie Stříbrné, Ph.D. jsme se pokoušeli stanovit karyotyp buňky člověka.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice