Exkurze do Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v Praze

Ve čtvrtek 26. dubna se třída 2.ZL zúčastnila exkurze do Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Tato instituce je největším pracovištěm v ČR, které se zabývá komplexním studiem vlastností mikroorganismů a také savčích buněčných linií. Hlavními směry výzkumu ústavu jsou buněčná a molekulární mikrobiologie, genetika a fyziologie mikroorganizmů a jejich rezistence vůči antibiotikům, produkce mikrobiálních metabolitů a jejich biotransformace. Nejprve jsme se podívali do laboratoře molekulární biologie a imunologie, kde jsme se seznámili s vývojem terapeutických a diagnostických nanočástic. Poté jsme si prohlédli průtokový cytometr a seznámili jsme se s principem jeho funkce a jeho využitím v klinických laboratořích. Dále jsme měli možnost vidět laserový konfokální skenovací mikroskop. Ve středisku sekvenování DNA jsme se dověděli možnosti praktického využití čtení genomů některých organismů včetně člověka. Na závěr jsme navštívili laboratoř genetiky a metabolismu hub, kde jsme se seznámili s výzkumem a kultivacemi několika skupin hub, zejména s rody Claviceps, Aspergillus a některými dermatofyty.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice