Exkurze do Národního muzea

Ve středu 19.10. se třída 2.ZL zúčastnila exkurze do Národního muzea v Praze, v rámci které navštívila expozice Okna do pravěku a Zázraky evoluce. V první expozici jsme se seznámili s vyhynulými organismy, které žily na naší planetě od prvohor po čtvrtohory. Viděli jsme zde například zkameněliny trilobitů či nejstarších suchozemských rostlin, mamuta s mládětem, kostru nosorožce srstnatého nebo model jediného českého dinosaura Burianosaura augustai.

Ve druhé expozici jsme prošli celou živočišnou říší od drobných bezobratlých až po největší obratlovce a díky mnoha zajímavým exponátům jsme mohli obdivovat druhovou pestrost živočichů tak, jak byla vytvořena v průběhu evoluce.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice