Exkurze do Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Hrdličkova antropologického muzea v Praze

V úterý 7. února se třída 2.ZL zúčastnila velice zajímavé exkurze do Ústavu experimentální botaniky AV ČR a do Hrdličkova antropologického muzea v Praze. V Ústavu experimentální botaniky jsme si nejprve prohlédli kultivační místnost s masožravými rostlinami pěstovanými in vitro a s explantátovými kulturami rostlin. V laboratoři virologie jsme se seznámili s tvorbou geneticky modifikovaných rostlin a dokonce jsme si sami jednu geneticky modifikovanou rostlinu vytvořili. Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. pro nás také připravil pozoruhodné světélkující transgenní rostliny. Dále jsme si vyzkoušeli práci s konfokálním mikroskopem a nakonec jsme se seznámili s možnostmi využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie při studiu sekundárních metabolitů rostlin. V druhé části naší exkurze jsme navštívili Hrdličkovo antropologické muzeum v Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsme viděli rozmanité antropologické exponáty jako jsou mumie, kosterní pozůstatky, kolekci trepanovaných lebek či sbírku patologické anatomie.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice