Exkurze do Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR v Praze

V pátek 10. listopadu se třída 3.ZL zúčastnila exkurze do Ústavu experimentální medicíny AV, který je významným centrem základního biomedicínského výzkumu v naší republice. Nejprve jsme navštívili oddělení vývojové biologie, které se zabývá genetickou regulací zárodečného vývoje a snaží se objasňovat genetickou podstatu některých lidských vývojových vad. Na oddělení mikroskopie jsme se seznámili s možnostmi zkoumání buněčných struktur pomocí moderních zobrazovacích zařízení. Poté jsme navštívili oddělení biomateriálů a oddělení tkáňového inženýrství, kde jsme se dověděli, jakým způsobem lze využít nanovlákna a další materiály při reparaci nervové tkáně. Na závěr naší exkurze jsme si vyslechli přednášku o kmenových buňkách zaměřenou na zdroje kmenových buněk a možnosti jejich léčebného využití.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice