exkurze IKEM Praha

Dne 2. 2. 2017 se žáci 3. ZA jeli podívat do IKEM Praha. Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Zde nás přivítala nejen hlavní sestra, ale i vrchní sestra kardiologického a vrchní sestra kardiochirurgického oddělení. Po úvodní krátké přednášce jsme si mohli prohlédnout jejich oddělení i akutní příjem pacientů. Podívali jsme se na monitorování jejich pacientů v praxi, zaujali nás mobilní přístroje pro podporu srdeční činnosti pacienta a seznámili nás s podmínkami a organizací práce sester u nich.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice