Exkurze na Nemošickou stráň

V úterý 25. dubna se třída 2.ZL zúčastnila přírodovědné exkurze na Nemošickou stráň, která patří mezi nejvýznamnější botanické, zoologické a paleontologické lokality Pardubicka. Exkurzí nás provázel předseda pardubické organizace Českého svazu ochránců přírody Mgr. Ivan Hoza. Seznámili jsme se s historií Nemošické stráně i se současnou péčí o tuto přírodní památku. Dověděli jsme se řadu zajímavostí o vzácných druzích rostlin a živočichů, kteří zde žijí a ukázali jsme si typické zástupce rostlin, které zde na jaře kvetou.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice