Exkurze na oddělení soudního lékařství a do biochemické laboratoře Pardubické nemocnice

16. ledna a 19. února navštívili studenti třídy 4. ZL oddělení soudního lékařství, kde se zúčastnili pitvy lidského těla. Dověděli jsme se, v jakých případech je nařízena patologicko-anatomická pitva, zdravotní pitva nebo pitva soudní a na pitvaném těle jsme si zopakovali a prohloubili znalosti ze somatologie. V biochemické laboratoři jsme se poté seznámili s postupem analýzy biologických vzorků, zejména s rozborem krve.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice