Exkurze na stanici HZS a ZZS (2.ZL)

Ve středu 1.6. navštívili studenti 2.ZL stanici Hasičského záchranného sboru v Pardubicích. Prohlédli si různé výjezdové vozy, tréninkovou věž, speciální vybavení pro určení nebezpečných chemických látek, dýchací přístroj, pracovní oděv hasiče pro běžné činnosti na stanici i hasičskou výzbroj určenou pro hasiče jedoucí k zásahu. Dozvěděli se také, na jaké výjezdy jsou jednotky povolávány nejčastěji, na jaké méně často a jaký je běžný pracovní den profesionálního hasiče.

Poté se studenti přemístili před stanici Zdravotnické záchranné služby ve Starých Čívicích, kde pro ně p. uč. Jakoubková připravila modelovou situaci. Studenti měli za úkol poskytnout laickou první pomoc chodci, kterého srazilo auto. Po zavolání na „155“ přijela posádka rychlé zdravotnické pomoci a studenti sledovali práci záchranářů. Při některých činnostech se také zapojili do péče o raněného. Po skončení simulace si studenti mohli prohlédnout některé pomůcky a přístroje, které záchranáři k práci používají, a interiér vozidla RZP.

Práce obou složek integrovaného záchranného systému je velmi náročná a zaslouží si velký obdiv.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice