Exkurze: Operační sály

Dne 16.11. 2022 třídy 4. PSA a 4. PSB navštívily operační sály FZS  Univerzity Pardubice. Mgr. J. Wichsová, Ph.D.  seznámila žáky s vybavením operačních sálů a přiblížila jim povolání perioperační sestry.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice