Festival Jeden svět a den Autismu

4.4. 2018 na den Autismu, který třída 2ZL podpořila modrým oblečením, jsme se také zúčastnili festivalu Jeden svět na školách, což je festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný organizací Člověk v tísni. Tématem letošního festivalu je  AKTUALIZACE SYSTÉMU (Paměť vašeho zařízení je plná)

V divadle 29 jsme shlédli  film slovenského režiséra Mír s vámi pojednávající o válečném konfliktu na Ukrajině. Po představení následovala krátká diskuze s ukrajinským studentem, která přítomným studentům objasnila historii tohoto konfliktu zároveň přinutila studenty se nad touto událostí zamyslet.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice