Filipíny - za obry a trpaslíky

V pondělí 21. listopadu se třídy 1.ZL a 2.ZL zúčastnily přírodovědného vzdělávacího programu s názvem Filipíny - za obry a trpaslíky, který se konal v kulturním domě v Hronovické ulici. Během 70 minut jsme byli poutavým způsobem seznámeni nejen s bohatstvím tamější přírody, ale také s tradicemi domorodých obyvatel. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech žijících na korálových útesech i ve volném oceánu nebo v divoké džungli, nahlédli jsme do způsobu života místních lidí a poznali jsme mnohé jejich kulturní zvyklosti. Program byl plný krásných fotografií, map a didaktických nákresů, názorných animací a pestrých videosekvencí. Tvůrci programu zpracovali toto téma opravdu skvělým způsobem, a proto rádi navštívíme i jejich další projekt plánovaný na příští rok s názvem Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice