Film Sophie Scholl - Poslední dny

Sophie Magdalena Scholl /1921-1943/ byla německá studentka a křesťanská pacifistka, členka nenásilné protinacistické skupiny Bílá růže, kterou se svým bratrem Hansem Schollem posléze v podstatě vedla.
V únoru 1943 byla spolu s bratrem přistižena při distribuci protinacistických a protiválečných letáků. Po krátkém vyšetřování byla společně s bratrem a Christophem Probstem postavena před Lidový soud, kterému předsedal neslavně proslulý Roland Freisler, odsouzena k smrti pro velezradu a popravena gilotinou.
Náleží mezi nejuznávanější a nejoslavovanější hrdiny německého protinacistického odboje, bylo o ní napsáno několik knih a natočeno několik filmů. Nejznámějším a nejúspěšnějším filmem o ní je historická rekonstrukce jejího posledních dnů z roku 2005: Sophie Scholl - Poslední dny/ Sophie Scholl – Die letzten Tage), v níž její postavu ztvárnila Julia Jentschová.
No a my jako  němčináři ze druhé ZL. jsme měli ve středu 23.12. možnost v rámci výuky německého jazyka tento úchvatný film v originále  shlédnout :-) /naštěstí k tomu byli i české titulky/

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice