Gaudeamus Brno 2017

Dne 31.10.2017 se třída 3.ZAA zúčastnila Evropského veletrhu GAUDEAMUS 2017 v Brně, který je zaměřen na univerzitní i neuniverzitní pomaturitní studium a celoživotní vzdělávání. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky vystavujících škol pro zájemce o studium. Měli jsme příležitost využít poradenský servis, který nám v mnoha případech pomohl najít studijní obor, školu nebo fakultu. Nejvíce se nám líbil londýnský doubledecker, ve kterém byla stylizovaná kavárna. Neopomněli jsme navštívit stánek Univerzity Pardubice, u kterého jsme si „oblékli“ těhotenské břicho a na modelu si mohli vyzkoušet samovyšetření prsu.

Každý rok navštíví veletrh přibližně 42 000 návštěvníků a my jsme díky Mgr. Kubelkové a Mgr. Menšlové byli jeho součástí. Děkujeme. Za celou třídu Hana Zamastilová


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice