Hodina ZUMBY na SZŠ Pce

Možnost uvolnit se a pohybově relaxovat s pozitivní energií uchopila děvčata ze třídy 3.ZAA, která pod vedením skvělé lektorky rozvlnila svá těla v tanečním rytmu a zapomněla, že pohyb občas i bolí!

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice