Hra proti AIDS

Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS a prevence HPV virů, jehož cílem je, dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a možnost se zamyslet nad svým chováním v možných rizikových situacích. Akce proběhla v týdnu od 28.11. - 2.12. 2016 v tělocvičně SZŠ v Pardubicích.  Zúčastnilo se 389 žáků 9. tříd základních škol v Pardubicích, ale i praktické školy a zvláštní školy.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice