Hrou proti AIDS 2014

V týdnu od 24.11. do 28.11. 2014 se konal na Střední zdravotnické škole v Pardubicích tradičně interaktivní program Hrou proti AIDS. Hry proti AIDS se zúčastnilo celkem 345 žáků ZŠ a SŠ. Cílem programu je zábavnou formou (soutěží) dát žákům možnost upevnit znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných onemocněních, o antikoncepci dále dát žákům možnost přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Touto akcí jsme připomněli blížící se 1. prosinec jako Mezinárodní den boje proti AIDS.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice