Hrou proti AIDS 2015

Na Střední zdravotnické škole v Pardubicích se v termínu 30.11. – 4. 12. 2015 konal, jako každoročně interaktivní program Hrou proti AIDS. Hry se zúčastnilo celkem 360 žáků ZŠ a SŠ. Program probíhal na 6 stanovištích, kde peer-aktivistky edukovaly tématicky zaměřené aktivity. Cílem tohoto programu bylo zábavnou formou dát žákům možnost získat a upevnit znalosti a vědomosti o možnostech přenosu viru HIV, HPV i ostatních pohlavně přenosných onemocněních. Žáci si mohli některé aktivity sami vyzkoušet a popřemýšlet o svém vlastním chování v možných rizikových situacích.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice