Hrou proti AIDS 2018

V týdnu od 26.11.  do 30.11. 2018 se konal na Střední zdravotnické škole v Pardubicích tradičně interaktivní program Hrou proti AIDS. Tohoto programu se zúčastnilo celkem 447 žáků ZŠ a SŠ. Cílem programu bylo zábavnou formou (soutěží) dát žákům možnost upevnit znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných onemocněních, o antikoncepci, dále dát žákům možnost přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Touto akcí jsme připomněli 1. prosinec jako Mezinárodní den boje proti AIDS.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice