Hrou proti AIDS

19. - 23.11.2012 proběhl na SZŠ v Pardubicích interaktivní program Hrou proti AIDS. Téma: sexualita, vztahy, antikoncepce, prevence přenosu HIV, HPV a ostatních pohlavně přenosných onemocnění. Celkem se zúčastnilo 392 žáků základních a středních škol. Děvčata a chlapci soutěžili na šesti stanovištích,které moderovaly peer aktivistky SZŠ.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice