Hry a klamy

Výstava HRY A KLAMY je první mobilní výstavou Nadace Škola Hrou a libereckého science centra iQpark putující po České republice. Tato unikátní výstava obsahuje cca 70 exponátů, které návštěvníkům nenásilnou formou přibližují přírodní vědy. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky nebo biologie, nicméně každý exponát v sobě skrývá prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení. Celkový dojem z výstavy lze shrnout do věty: Poznání je zábava. Přesně takový dojem získali také žáci 4. ZAA naší školy, kteří tuto ojedinělou výstavu navštívili dne 11. 12. 2009.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice