IKAP – Podpora polytechnického vzdělávání žáků základních škol

V pondělí 25. listopadu se na naší škole uskutečnil projektový den pro žáky ZŠ Prodloužená zaměřený na chemii a fyziku. V části věnované chemii si žáci hravou formou zopakovali, prohloubili a procvičili základní chemické znalosti. Pracovali ve dvojicích s pomůckami zakoupenými pro tento projekt. Upevnili si tak poznatky o periodické tabulce, stavbě atomu, názvosloví a chemických reakcích. Při fyzice žáci dostali pracovní list zaměřený na jednoduché stroje. Získané poznatky si ověřili experimentálně sestavením dvojzvratné a jednozvratné páky. Nakonec si vyzkoušeli několik jednoduchých pokusů na akustiku.  Pozorované jevy měli správně popsat a vysvětlit. Projektový den se vydařil především díky aktivní spolupráci všech žáků a jejich zapojení do řešení zadaných úkolů. Zúčastnění pedagogové potom využijí jednotlivé aktivity projektového dne při přípravě svých vyučovacích hodin.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice