Intensive English course with native speaker

Pro zdokonalení anglického jazyka jsme pro studenty připravili intenzivní kurs angličtiny TALK TALK, který vedl  američan Ryan Knowles. Kurz, jehož se zúčastnilo l6 studentů, byl placený a probíhal celý týden v rozsahu 30ti vyučovacích hodin, tj. 6 hodin denně. Výhodou byl intenzivní kontakt s jazykem, poslech rodilého mluvčího, seznámení se s americkou angličtinou a využití nabitých znalostí v praktickém jazyce.
Náplní celého týdne byly jazykové hry, týmová spolupráce, diskuze, rozhovory, face to face interview, film v originále i neformální setkání při prohlídce města. Lektor sice musel občas používat instrukci „Mluvte anglicky“ svou elementární češtinou, ale i tak věříme, že si studenti odnesli z kurzu maximum znalostí a zkušeností a během týdne přemýšleli v angličtině i mimo školu. Každý účastník získal originální certifikát o absolvování kurzu. Doufáme, že tento kurz u nás proběhne i v dalších letech because  ENGLISH IS FUN TO LEARN WITH NATIVE SPEAKERS.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice