Interaktivní hra R35 – „Route 35“,14.10.2011

Interaktivní hry se zúčastnili chlapci naší školy, kteří si společně připravili dvě podobná temata „Diskuzi k výstavbě rychlostní silnice R35. Žaci pracovali ve skupinách, v nichž simulovali jednání zastupitelů radnic, politiků a novinářů, kteří rozhodují o výstavbě této velice důležité komunikace. Celá hra probíhala v anglickém jazyce, přičemž si žáci mohli vyzkoušet nejen komunikaci v cizím jazyku, ale především se zamyslet nad podstatou problematiky výstavby. Všechny zúčastněné to nadmíru zaujalo, pobavilo a vůbec - bylo to super !!

On 14th October, our student participated on discussion for the construction of the expressway R35. The whole game took place in English, where student test their communication in a foreign language, and also their think about the essence of the problem of construction.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice