Interaktivní simulační hra o komunální politice – 3. ZAB

Tato simulační hra zapojila žákyně do rozhodovacího procesu týkajícího se realizace těžby zemního plynu v oblasti Lednicko -Valtického areálu.
Žákyně měly za úkol zlepšit své schopností práce s daty, třídit je, analyzovat, vytvářet hypotézy, komunikovat, prezentovat, rozhodovat, spolupracovat. Hra pomohla pochopit složitost této problematiky z několika úhlů pohledu a zdokonalovala prostorové uvažování o regionu jako celku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice