Interaktivní výuka první pomoci

Dne 22. 10. 2010 proběhla na ZŠ Polabiny – Prodloužená ul. Interaktivní výuka první pomoci, kterou zorganizovala a uskutečnila naše škola za aktivní pomoci žaček druhého ročníku. Opět se ukázalo, že něco jiného je o první pomoci jen slyšet a nebo se na ní osobně podílet. Díky našim studentkám se podařilo vtáhnout žáky ZŠ do aktivní spolupráce, během níž si vyzkoušeli zastavování krvácení, resuscitaci na modelu, naučili se obvazovat rány a také se seznámili se zásadami pro záchranu života. Všem zúčastněným žákům to přitom přišlo zcela přirozené – spojení poučení se hrou tak přispělo k nejen k zábavnému prožití výuky, ale hlavně k nenásilnému osvojení potřebných znalostí.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice