Interaktivní výuka první pomoci ZŠ Dolní Roveň, okres Pardubice

Ve dnech 5. a 8. června studenti z 2. ZL realizovali interaktivní výuku první pomoci na Základní škole Dolní Roveň. Během dvou zážitkových dopoledne žákům ZŠ ukázali a umožnili vyzkoušet základy obvazové techniky a ošetření ran, zástavu tepenného krvácení, resuscitaci dospělého a kojence. Celá akce byla pro všechny žáky a i pro studenty zdravotnické školy cennou zkušeností.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice