Justiční systém České republiky

Dne 28.1.2015 navštívil naší školu okresní státní zástupce JUDr. Alexandr Pumprla, který seznámil třídu 1.ZAN se systémem naší justice  a poutavou formou povyprávěl o práci státního zastupitele, přičemž zodpověděl také  mnoho zvídavých otázek ze strany našich žáků.Věříme, že jeho návštěva u nás nebude poslední-:)  H.Mrázková

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice