Kdy jste je viděli naposledy?

V pátek 24. února navštívila třída 2.ZL přírodovědnou výstavu s názvem Kdy jste je viděli naposledy?, která je umístěná v sálech VČM v pardubickém zámku. Studenti se zde hravou formou seznámili nejen s druhy rostlin a živočichů, které z české přírody postupně mizí, ale i s druhy invazními a expanzivními a dověděli se také, jaké jsou příčiny těchto změn v naší přírodě.  


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice