Keňa 2005

Činnost humanitární organizace ADRA je všeobecně známá. Naše škola se může pochlubit aktivní účastí na její práci. V letních měsících se zúčastnila naše odborná učitelka Milena Kalhousová humanitární mise v Keni. Spolu s Alešem Bártou navštívili několik sirotčinců, slamů a vytipovali místo pro ambulanci k zajišťování zdravotní péče. Besedou se studenty pak posílila sociální cítění studentů a chuť pomáhat lidem v chudých oblastech. Více informací na http://www.kena.websnadno.cz/


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice