Kěňa léto 2006

Ze tří měsíční humanitární cesty do Keni se vrátili Aleš Bárta a Milena Kalhousová - učitelka Střední zdravotnické školy Pardubice. V malé zapadlé vesničce Itibo zrekonstruovali budovu ambulance a ošetřovali pacienty. Vznikla tak krásná spolupráce mezi našimi zeměmi. Tím jsme se zapojili do mezinárodní humanitární pomoci rozvojovým zemím. Bližší informace na www.kena.websnadno.cz

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice