Knihovna SZŠ obměňuje svoje fondy

Od začátku školního roku probíhá postupné vyřazování starých, poničených a dlouho nepůjčovaných knih z naší školní knihovny. Vyřazené knihy jsou odepsány z katalogu knihovny a jsou nabízeny žákům k rozebrání v prostorách před kabinetem ČJL. Z knih, o které nebyl zájem, byla vystavěna zajímavá knižní stěna. Knižní fond je každoročně doplňován o nové knihy, které jsou zakoupeny školou a SRPŠ.

Naši žáci mají možnost bezplatně fondy knihovny využívat pro své studijní i soukromé účely. V knihovně jsou k zapůjčení zejména odborné publikace, beletrie a odborné časopisy. Elektronický katalog knihovny je přístupný všem na stránkách školy.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice