Kolumbie – ráj slasti a neřesti

V pondělí 4. listopadu se třídy 1.ZL a 2.PSA zúčastnily přírodovědného vzdělávacího programu s názvem Kolumbie – ráj slasti a neřesti, který se konal v kulturním domě v Hronovické ulici. Během 70 minut jsme byli poutavým způsobem seznámeni nejen s bohatstvím kolumbijské přírody, ale také s tradicemi tamějších obyvatel. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o podnebí a o přírodních krásách Kolumbie, o zvířatech a rostlinách z tropického pralesa, nahlédli jsme do způsobu života místních lidí a poznali jsme mnohé jejich kulturní zvyklosti. Prostřednictvím názorné animace jsme se seznámili s vlivem oceánských proudů na celosvětové klima. Program byl plný krásných fotografií a pestrých videosekvencí. Tvůrci programu zpracovali toto téma vynikajícím způsobem, a proto rádi navštívíme i jejich další projekt plánovaný na příští rok s názvem Magický Senegal.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice