Kurz první pomoci - Výuka první pomoci dětí a mládeže pro žáky základní školy

Dne 19.února přijeli za našimi žáky studenti Střední zdravotnické školy Pardubice. Čtyři učebny naší školy se proměnily na celé dopoledne v „ošetřovny.“ Žáci 5. a 6.ročníků se ve skupinách vystřídali na všech stanovištích, kde si vyslechli teoretické základy o poskytnutí 1.pomoci a prakticky si vyzkoušeli ošetření základních úrazových stavů.

Jednotlivá stanoviště:

  • zástava krvácení – ošetření drobného poranění, zástava tepenného krvácení – použití tlakového obvazu
  • resuscitace dospělého člověka na modelu – masáž srdce, dýchání z úst do úst
  • poskytnutí pomoci při ztrátě vědomí a uložení zraněného v bezvědomí do stabilizované polohy
  • ošetření zlomenin horních a dolních končetin pomocí šátkových obvazů

Všem studentům: Lucie Podstatová, Petra Pavlová, Micheala Nováková, Monika Šebková, Josef Krátký, Barbora Švenková, Markéta Kohoutková, Veronika Mőseová pod vedením Mgr. Ivy Ročkové děkujeme za jejich práci a čas, který věnovali našim žákům a předali jim praktické zkušenosti v oblasti poskytování první pomoci.

Ještě v tomto školním roce bychom rádi využili nabídky další spolupráce k výuce 1.pomoci pro celý pedagogický sbor naší školy.

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice