Labe z Němčic

Poslední hodina TV ve 3.ročníku je věnována účasti na jednodenní vodácké akci. I letošní třeťáci nezaváhali a s chutí se pustili do nástrah vodního toku. Úvodní instruktáž většině přišla vhod, neb neposedné kajaky zpočátku směrovaly jinam než lodivodi zamýšleli. Letos byla řeka o něco línější. I když v předchozích dnech sprchlo, celkový podstav vody byl znatelný. "Áčáci" se však tvářili spokojeně, což vypovídá za vše...

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice